Stanisław Mikołajczyk

Stanisław Mikołajczyk urodził się 10.11.1947 r. w Kościanie. W 1967 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Kościanie a w 1966 r. rozpoczął pracę w ZUCH „Metalchem” w Kościanie. Od 30 lat interesuje się rzeźbą i płaskorzeźbą o tematyce ludowej i religijnej. Od 1975 roku bierze udział w licznych wystawach nie tylko na terenie Kościana ale i całego kraju. Został nagrodzony licznymi nagrodami i wyróżnieniami.